Naše služby

Postup realizace projektu

Pojmy jako digitalizace firmy, digitální transformace, integrace aplikací, API, digitalizace a automatizace procesů Vám přeložíme do srozumitelné řeči, která pro Vás nebude cizí. Představíme Vám obdobné realizované projekty pro snažší orientaci v oboru a téma digitalizace tak nebude strašákem, ale cestou, jak zefektivnit své podnikání, otevřít cestu inovacím a držet krok s dobou i konkurencí.

Analýza stávajícího stavu

Společně projdeme jednotlivé agendy ve Vašem podnikání a najdeme místa, která Vás brzdí v inovacích a posunu Vašeho podnikání.
Může jít o segmenty obchod, personalistika, provoz firmy, správa majetku, řízení projektů a také Vaše specializace ať jste výrobní či stavební firma nebo podnikáte ve službách.

Informace a vzdělávání

Uvědomujeme si, že termíny jako digitalizace nebo digitální transformace je strašákem často pro vedení firmy i jeho zaměstnance. Máme připraven program, který pomůže s uklidněním a ujištěním, že naše postupy jsou vždy rozdělené do malých dílčích kroků, aby zásadně nenarušily běžný provoz. I při implementaci nových řešení a postupu Vaše podnikání stále běží s minimálními výkyvy.

Návrh řešení

Po identifikaci bodů pro vylepšení připravíme projekt, kterým Vám můžeme pomoci. Vždy se snažíme najít měřitelná kritéria, abychom byli schopni společně po realizaci vyhodnotit pomocí dat přínosy a efektivnost zvoleného řešení. Projekt je rozdělen do přehledných částí (analýza, realizace, zaškolení, vyhodnocení, správa).

Realizace

Postup realizace probíhá podle připraveného návrhu, který rozdělíme na jednotlivé úkoly, a ty postupně zpracováváme. V našem projektovém nástroji můžete průběžně nahlížet na stav zpracování jednotlivých úkolů. Zároveň probíhá oboustranná komunikace pro zpětnou vazbu přímo při realizaci. V průběhu také tvoříme podrobnou dokumentaci a datové zálohy všech postupů.

Zaškolení

V průběhu realizace a především po jejím dokončení zaučíme všechny zúčastněné. Vzdělávání je soustavná nikdy nekončící činnost. Proto v rámci dlouhodobé spolupráce nabízíme možnost dalšího rozvoje. Včetně vylepšovaní hotového projektu. Technologické novinky přibývají a průběžnou aktualizací zůstávají projekty aktuální s minimálním technickým dluhem.

Vyhodnocení

Vyhodnocení probíhá zpravidla s menším odstupem po dokončení zakázky. Je třeba vytvořit časový prostor pro sběr dat k vyhodnocení přínosu. Kritéria pro vyhodnocení projektu určujeme po domluvě při návrh řešení.

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobé partnerství je pro nás důležité. Můžeme se tak vzájemně obohacovat a společně růst. Při delším horizontu máme hlubší náhled do Vašeho podnikání a máme možnost přinášet nápady na zlepšení a zefektivnění postupů.

Služby ve spolupráci s našimi partnery

Komplexní IT správa
Správa serverů
Kamerové systémy
VoIP ústředny
Webdesign
Web od A až do Z
Grafika (banner, logo, leták, katalog, plakát, vizitku či billboard)

Kancelář

Connexa IT s.r.o.
Česká Bělá 364
582 61 Česká Bělá

Společnost

Connexa IT s.r.o.
IČO: 14166666
ID datovky: d9k7xrg

Bankovní spojení

ČSOB: 303526499/0300
Zapsáni v obchodním rejstříku, neplátci DPH
Spisovná značka: C 48899 u Krajského soudu v HK

Ochrana osobních údajů
 | 
Zásady cookies
 | Tvorba webových stránek: 
Jan Mašín

Tomáš Michalčík
chevron-up