Digi Brunch vol. III setkání a naše tipy, jak optimalizovat každodenní firemní procesy

22. 5. 2024
Digi Brunch vol. III setkání a naše tipy, jak optimalizovat každodenní firemní procesy

Úvod

Digi brunch vol. III, organizovaný EDIH NortheastPlus Inovace, byl nejen úspěšný, ale i velmi inspirativní. Akce přilákala mnoho zájemců o digitalizaci firemních procesů a my, Tomáš a Mike ze společnosti Connexa IT, jsme měli tu čest prezentovat naše know-how. Pokud jste se nemohli zúčastnit, nebojte se – v tomto blogu shrneme to nejdůležitější z naší prezentace a přidáme užitečné tipy, jak můžete začít s digitalizací i vy!

Jak být efektivní v digitálním věku?

Naše prezentace začala úvodem do digitální transformace firemních procesů. Klíč k úspěchu spočívá v identifikaci klíčových procesů, analýze problémových míst a stanovení cílů optimalizace. Zde jsou konkrétní kroky, které můžete aplikovat ve vaší firmě:

 1. Identifikace klíčových procesů:
  • Zmapujte všechny vaše firemní procesy.
  • Hledejte opakující se činnosti, které by mohly být automatizovány.
 2. Analýza problémových míst:
  • Identifikujte oblasti s neefektivními kroky a zbytečnými prodlevami.
  • Zaměřte se na procesy s nadměrnou administrativou.
 3. Stanovení cílů optimalizace, příklady:
  • Zlepšení plynulosti pracovních postupů o XYZ.
  • Snížení provozních nákladů o XYZ nebo zvýšení produktivity o XYZ.

Metody a nástroje pro digitalizaci

Představili jsme několik metod a nástrojů, které vám mohou pomoci s digitalizací:

 • Procesní mapy: Vizualizace toku informací a rozhodovacích bodů vám pomůže lépe pochopit a optimalizovat procesy.
 • Zapojení týmu: Zpětná vazba od zaměstnanců poskytuje komplexní pohled na procesy a možnosti zlepšení. Pokud je nezapojíte, děláte jenom předpoklady.
 • Technologie pro sběr a analýzu dat: Používejte nástroje pro sběr dat a jejich následnou analýzu k identifikaci slabých míst. Pokud je nemáte, stačí excel, nebo i papír a tužka.

Naše nejdůležitejší rada za celé setkání:

 • Vytvořte si vizualizaci vašeho ideálního procesu, jak by měl fungovat ve světě bez omezení.
 • Zapomeňte na aktuální řešení, která ve firmě používáte. Uvolníte tak prostor pro kreativní myšlení a nalezení skutečně optimálního postupu.
Příklad procesní mapy pomocí story mappingu.
Na obrázku vidíte příklad procesní mapy, pomoci tzv. story mappingu, což je metoda, kterou můžete začít. Tomuto tématu budeme věnovat v brzké době víc prostoru a naučíme vás, jak na to.

Klíčové technologie

Naše zkušenost říká, že žádné krabicové řešení vám nenabídne 100% mapování na váš ideální proces.

 • Podívejte se na technologie, které máte k dispozici, a zhodnoťte jejich schopnosti a limity.
 • Identifikujte, které z nich můžete zachovat, a kde je potřeba doplnit nové nástroje a technologie.

Některé z klíčových technologií, které jsme doporučili:

 1. Cloudové služby:
  • Bezpečnost: Zajistěte data a aplikace v cloudu.
  • Flexibilita: Škálujte zdroje dle potřeb.
  • Integrace: Propojujte různá softwarová řešení.
 2. No-code a low-code platformy:
  • Rychlý vývoj: Umožňují tvorbu aplikací bez znalosti programování.
  • Integrace: Snadné propojování s databázemi a systémy.
 3. Strojové učení a AI:
  • Analýza dat: Využití pokročilých algoritmů pro hlubinnou analýzu dat.
  • Predikce trendů: Předvídání budoucích trendů na základě historických dat.
  • Optimalizace: Automatizované vyhodnocování a optimalizace procesů.

Ukázka HR systému

Ukázka integrace na databázi ekonomických subjektů ARES bez programování

Případové Studie

Digitalizace procesů pro obchodní zástupce

Představili jsme příklad mobilní aplikace, která eliminuje chyby při ručním přepisu a synchronizuje data v reálném čase. Díky tomu mají obchodní zástupci okamžitý přístup k nejnovějším informacím. Výsledkem bylo zvýšení přesnosti dat, růst produktivity a finanční úspory.

Tipy:

 • Automatizujte administrativní úkoly, aby se obchodní zástupci mohli soustředit na zákazníky.

Optimalizace plánování tras pro terénní pracovníky

Nový informační systém umožňuje centralizované plánování pracovních návštěv a automatizovanou optimalizaci tras. Tím se zlepšila efektivita cestování a snížily se i náklady.

Tipy:

 • Používejte software pro centralizované plánování a optimalizaci tras.
 • Integrujte mobilní podporu pro snadné zaznamenávání poznámek a navigaci. Nemusí to být hned mobilní aplikace, mnohokrát stačí webove rozhraní, perfektně fungujíci na mobilních zařízeních.

Podívejte se na naše další případové studie tady - Případové Studie.

Závěr

Digi Brunch vol. III byl skvělou příležitostí pro sdílení znalostí a inspiraci k digitalizaci firemních procesů. Vaše pozitivní ohlasy nás velmi těší a motivují nás pokračovat v poskytování inovativních řešení.

Potřebujete poradit s optimalizací a digitalizací? Neváhejte nás kontaktovat na info@connexa.cz.

Společnost

Connexa IT s.r.o.
IČO: 14166666
DIČ: CZ14166666
ID datovky: d9k7xrg

Sídlo a fakturace

Connexa IT s.r.o.
V lučinách 58/21, Hodkovičky,
147 00 Praha 4

Kancelář Jihlava

Matky Boží 1186/1, 
586 01 Jihlava

Kancelář Česká Bělá

Česká Bělá 364,
582 61 Česká Bělá

Bankovní spojení

KB: 131-1795670247/0100
Zapsáni v obchodním rejstříku, jsme plátci DPH
Spisovná značka: C 383766 u Městského soudu v Praze

Ochrana osobních údajů
 | 
Zásady cookies
 | Tvorba webových stránek: 
Jan Mašín

Tomáš Michalčík
chevron-up